Commercieel vastgoed Energielabel (BENG)

Vergunningaanvragen voor nieuwbouw moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Met deze bouwregels worden er eisen gesteld aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energieverbruik en de opwekking van hernieuwbare energie. Niet alleen wordt er hierdoor verplicht rekening gehouden met toepassing van duurzame energie, maar de focus ligt hier ook op goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties.

BENG bepaalt de energieprestatie aan de hand van de volgende drie eisen:

 • De maximale energiebehoefte in Kwh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
 • Het maximale primaire fossiel energieverbruik in Kwh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
 • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

De eisen zijn gebaseerd op het Energieakkoord voor duurzame groei en komen voort uit Europese richtlijnen. De BENG-eisen zijn vervanging van de huidige energieprestatie coëfficiënt. Dit coëfficiënt wordt berekend met dezelfde methodiek als het bepalen van het nieuwe Energielabel.

In Nederland worden de zomers steeds warmer en ook nieuwe woningen blijken last te hebben van oververhitting. Door het invoeren van de BENG-eisen in combinatie met de Tojuli indicator wordt voorkomen dat nieuwe gebouwen makkelijk oververhit raken in de zomer. Hierdoor wordt ook automatisch voorkomen dat verkoelingsmethodes die veel energie verbruiken worden ingezet.

Wenst u meer informatie te ontvangen over deze wetgeving? Neem dan gerust contact met ons op.

Beleid omtrent verduurzaming woningen 2022

In 2022 is er €228 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op het warmtenet. Daarnaast is er voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen nog eens €30 miljoen beschikbaar gesteld in het jaar 2022. Jaarlijks wordt dit budget herzien; de ISDE-subsidie loopt door tot 2030!

Voor wie gelden deze subsidieregelingen?

Woning eigenaren

Bent u eigenaar van een koopwoning en is of wordt deze woning uw hoofdverblijf direct na renovatie? Dan kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Het is mogelijk deze subsidie te gebruiken met investeringen in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op het warmtenet en 5 verschillende isolatiemaatregelen.

Als uw warmtepomp, zonneboiler en/of de isolatiemaatregelen na 31 december 2021 zijn geïnstalleerd of aangebracht heeft u als eigenaar van uw woning zelfs recht op nog hogere subsidiebedragen!

Zakelijke gebruikers

Als u uw productieproces, gebouw of te verhuren woning wilt verduurzamen kunt u gebruik maken van de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers. Hier kunt u denken aan een investering in een (hybride) warmtepomp en een zonneboiler om de temperatuur in uw zakelijke ruimte op peil te houden.

Vereniging van eigenaars

Ook voor Vereniging Van Eigenaars (VVE’s) geldt de ISDE. In dit geval, naast de warmtepomp en zonneboiler, ook voor een centrale aansluiting op het warmtenet van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Daarnaast is voor zakelijke gebruikers en VVE’s is subsidie beschikbaar gesteld met als doel zakelijke investeren in kleinschalige windturbines en zonnepanelen te bevorderen. Hier zitten de onderstaande voorwaarden aan gekoppeld.

 • U heeft een geldig KVK-nummer tenzij u een particuliere commerciële verhuurder bent en de warmtepomp en zonneboiler gebruikt in uw huurpand;
 • De subsidie wordt aangevraagd voordat de koopovereenkomst voor het apparaat wordt gesloten;
 • Het apparaat dient in Nederland geïnstalleerd te worden;
 • De warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en/of windturbine wordt binnen 12 maanden in gebruik genomen nadat de subsidie aanvraag is goedgekeurd;
 • U heeft bewijs beschikbaar dat een bouwinstallatiebedrijf het apparaat heeft geïnstalleerd;
 • U heeft een factuur en betaalbewijs van de aanschaf van de installatie door het betreffende bouwbedrijf in bezit;
 • Het apparaat mag niet verkocht of verwijdert worden binnen één jaar na vaststelling van subsidie;
 • Het is niet mogelijk om subsidie voor een apparaat te ontvangen als u al eerder subsidie heeft ontvangen voor de betreffende maatregel of apparaat. Daarnaast heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt doormiddel van de Energie-investeringsaftrek (EIA);

Ontvangt u graag meer tips over het gebruikmaken van subsidieregelingen voor het verduurzamen van uw woning of zakelijke panden? Houd dan onze socials in de gaten!

Vergelijking Nederlandse gas- en olieprijzen in 2021 en 2022

De Nederlandse huishoudens kunnen er niet meer omheen: de gas- en olieprijzen stijgen in rap tempo.

De gemiddelde gasprijs per m3 was in augustus 2021 nog €0,95 terwijl dit in oktober van datzelfde jaar al €1,79 was. Het einde van 2021 kende eerst een lichte daling waarna de prijzen alweer snel stegen. Momenteel betaal je voor een kubieke meter gas maar liefst €2,37!

Wat is de oorzaak van deze stabiele stijgende lijn?

De eerste en belangrijkste reden is de stijgende Nederlandse vraag naar gas terwijl het aanbod niet meebeweegt. Als de vraag groter is dan het aanbod worden de prijzen automatisch opgedreven. Het probleem dat zich in Nederland voordoet is de hoge mate van afhankelijkheid van buitenlands gas

De belangrijkste reden is een fors verhoogde vraag naar gas sinds we vaker thuiswerken en een aanbod dat niet kan volgen. Als de vraag groter is dan het aanbod, lopen de prijzen op. In Nederland is het probleem vooral dat we erg afhankelijk zijn van het buitenland.

Niet alleen de recente oorlog tussen Rusland en Oekraïne is de oorzaak van deze stijgingen, ook de traditionele beursspeculaties spelen hierin een rol. De meest invloedrijke olieproducenten zullen hun productie moeten opschroeven om een daling in prijzen te realiseren. De opkomende trend die zich momenteel voordoet is dat Nederlanders massaal van het gas af willen en dus hun woning en/of bedrijf gaan verduurzamen.

Wij zullen hier de komende periode meer aandacht aan besteden in onze wekelijkse posts!

Wat doet de oorlog in Oekraïne met de huizenmarkt in Nederland?

De situatie in Oekraïne gaat ons aan het hart. We hadden in de 21ste eeuw nooit voor mogelijk gehouden dat dit nog in een Europees land zou kunnen gebeuren.

Naast al het menselijke leed dat dit teweegbrengt, heeft het ook impact op de huizenmarkt in Nederland. Denk hierbij aan de gasprijzen, kosten voor particulieren en fabrikanten, m²-verkoopwaarde nieuwbouwwoningen en de overheidsstandpunten.

Daarover vertellen we u graag meer in deze blog.

Gasprijzen

Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne stijgen de huidige gasprijzen, mede door de beursspeculatie als gevolg van deze onrust. Naar verwachting zullen de prijzen dalen wanneer de olieproducerende landen hun productie zullen opdrijven.

Voor particulieren stijgen de gasprijzen ook maandelijks. In augustus 2021 was de gemiddelde gasprijs 0,95 euro per m³ gas. Dit was in oktober 2021 al gestegen naar 1,79 euro per m³ gas. Na een lichte daling in november, stegen de prijzen in december weer flink. Momenteel betreft de gasprijs gemiddeld 2,79 euro per m³. Dit is een aanzienlijke stijging in de maandelijkse energiekosten voor woningbezitters die nog zijn aangesloten op het gasnetwerk.

Kosten voor fabrikanten

De materiaalprijzen voor o.a. staal, koper en hout zullen verder stijgen door de escalatie in Oekraïne. Sinds de uitbraak van het coronavirus en de toenemende vraag naar bouwmaterialen is de prijs van hiervan enorm gestegen. Door deze stijgende prijzen wordt het verbouwen van een woning vanzelfsprekend ook duurder.

Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne staan nu ook de prijzen in de metaal- en glasindustrie onder druk. We achten de kans aannemelijk dat de kosten van deze bouwmaterialen komende periode ook enorm stijgen aangezien voor de productie van deze materialen veel gas wordt verbruikt.

m²-verkoopwaarde nieuwbouwwoningen

De prijzen van bouwmaterialen stijgen sinds 2020 door het dak. In 2020 was een bouwbedrijf nog in staat om een woning te bouwen voor €1500,- per m². Als gevolg van de stijgende prijzen van bouwmaterialen liggen deze prijzen op dit moment op €2400/m². Hierdoor blijft de m²-leegwaarde van de nieuwbouw koopwoningen stijgen. Dit heeft als gevolg dat starters steeds moeilijker een eigen woning kunnen kopen. De bestaande woningenmarkt komt hierdoor ook onder steeds grotere spanning te staan.

Overheidsstandpunten

De overheid verwacht om door prefabricage en ‘tiny-houses’ het woningtekort op te lossen en geven zij aan in de grotere steden een halt te roepen op splitsingen en kadastrale percelen en ook op het verhuren van kamers. Door deze laatste redenen staan veel woningen die voorheen gebruikt werden om migranten en studenten te huisvesten leeg.

Overheidsstandpunt in het maximaliseren van de verkoopwaarde van de woning

De overheid experimenteert momenteel met de maximalisatie van de m²-verkoopwaarde bij nieuwbouwwoningen. Dit is een afspraak die die gemeente maakt met een ontwikkelaar bij het aangaan van een anterieure overeenkomst. Bijvoorbeeld: de gemeente beslist dat 80% van de te bouwen woningen als betaalbaar geclassificeerd moeten zijn. Dat wil zeggen dat de maandhuren voor deze woningen tussen de €737 en €1.000 bedragen en koopsommen tussen de €225.000 en €328.000.

Gevolg van maximalisatie verkoopwaarde

Doordat de bouwprijzen blijven stijgen en de overheid zich steeds meer bemoeit met hoe een woning gebruikt mag worden en waarvoor een ontwikkelaar deze mag verkopen of verhuren komen veel ontwikkelaars onder druk te staan. Hierdoor worden er minder woningen ontwikkeld en blijft het woningtekort toenemen.

Heeft u vragen n.a.v. dit blog? Neem dan gerust contact met ons op.

Aankoop Brink’s complex in Eindhoven

Met trots presenteren wij de tweede aankoop van Brink’s Inc. Ditmaal in het mooie zuiden van Nederland. Het complex is gelegen aan de Boven Zijde 15 in Eindhoven.

Het is verhuurd aan het gerenommeerde waardetransport- en geldverwerkingsbedrijf Brink’s. Het perceel telt een oppervlakte van 7.554 m² en heeft het energielabel A.

Het is gelegen op bedrijventerrein Kapelbeemd aan de noordzijde van Eindhoven en wordt begrensd door de invalsweg Boschdijk nabij de A2/N2, A58 en de A50.

Wij hebben deze propositie overgenomen uit het beheer van Cromwell Property Group NL en zijn bij deze aankoop bijgestaan door de juristen en notaris van Lexence Advocaten en Notarissen.