Vergelijking Nederlandse gas- en olieprijzen in 2021 en 2022

Nederlandse gas en olieprijzen

De Nederlandse huishoudens kunnen er niet meer omheen: de gas- en olieprijzen stijgen in rap tempo.

De gemiddelde gasprijs per m3 was in augustus 2021 nog €0,95 terwijl dit in oktober van datzelfde jaar al €1,79 was. Het einde van 2021 kende eerst een lichte daling waarna de prijzen alweer snel stegen. Momenteel betaal je voor een kubieke meter gas maar liefst €2,37!

Wat is de oorzaak van deze stabiele stijgende lijn?

De eerste en belangrijkste reden is de stijgende Nederlandse vraag naar gas terwijl het aanbod niet meebeweegt. Als de vraag groter is dan het aanbod worden de prijzen automatisch opgedreven. Het probleem dat zich in Nederland voordoet is de hoge mate van afhankelijkheid van buitenlands gas

De belangrijkste reden is een fors verhoogde vraag naar gas sinds we vaker thuiswerken en een aanbod dat niet kan volgen. Als de vraag groter is dan het aanbod, lopen de prijzen op. In Nederland is het probleem vooral dat we erg afhankelijk zijn van het buitenland.

Niet alleen de recente oorlog tussen Rusland en Oekraïne is de oorzaak van deze stijgingen, ook de traditionele beursspeculaties spelen hierin een rol. De meest invloedrijke olieproducenten zullen hun productie moeten opschroeven om een daling in prijzen te realiseren. De opkomende trend die zich momenteel voordoet is dat Nederlanders massaal van het gas af willen en dus hun woning en/of bedrijf gaan verduurzamen.

Wij zullen hier de komende periode meer aandacht aan besteden in onze wekelijkse posts!

Meer nieuws

BENG eis blog
Blogs

Commercieel vastgoed Energielabel (BENG)

Vergunningaanvragen voor nieuwbouw moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Met deze bouwregels worden er eisen gesteld

Woning verduurzamen in 2022
Blogs

Beleid omtrent verduurzaming woningen 2022

In 2022 is er €228 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op het warmtenet. Daarnaast is er voor kleinschalige windturbines